CFIG SE

Všichni zaměstnanci, management a externí spolupracovníci skupiny:

jsou povinni řídit se platným právním řádem České republiky

jsou povinni svou práci vykonávat čestně, zodpovědně a v rámci dobrých mravů a společensky uznávaných norem

postupují vždy tak, aby nepoškodili skupinu a její dobré jméno

nesmí přijímat dary významnější hodnoty či cokoli obdobného, co by se jevilo jako možné úplatkářství

zachovávají důvěrné informace svých klientů, partnerů či kolegů v zaměstnání

jsou povinni se vyvarovat korupčních praktik jakéhokoli druhu

respektují svou konkurenci

nesmí vyvíjet tlak na klienta či partnera s cílem dosažení nepřiměřeného zisku na jeho úkor