Dluhopisové programy dceřiných společností:

Níže uvedený obsah je forma propagačního sdělení těchto dluhopisových emisí Emitenta.

Archiv dluhopisových emisí
dceřiných společností:

NEAKTIVNÍ

CFIG Arts 2022/I

Finanční a investiční skupina CFIG přichází na trh s další atraktivní nabídkou pro investory. Jedná se o emisi společnosti CFIG Arts a. s.. Dne 1. 9. 2022 byl prospekt k emisi na 50 mil. Kč schválen Českou národní bankou. Parametry jsou popsány níže.

Emitent dluhopisu:

Společnost CFIG Arts a.s. podniká v oblasti výkupu, vedení, zhodnocování a následném prodeji uměleckých děl. V rámci její činnosti se dále věnuje restaurování koupených děl, získáváním odborných posudků a šíření povědomí o sbírkách CFIG mezi odborníky, kurátory a galeristy.

Účel emise:

Získané finance z tohoto dluhopisového programu budou použity na rozvoj umělecké sbírky a nákup dalších uměleckých děl do portfolia společnosti.

Parametry emise:

CFIG Arts Dluhopisy 2022/I
Emitent

CFIG Arts a. s.

Název Emise:

CFIG Arts Dluhopisy 2022/I

ISIN:

CZ0003543431

Měna:

Koruna česká (Kč)

Předpokládaná výše emise:

50 000 000 Kč

Upsáno:

0 Kč

Den konečné splatnosti emise:

31. 8. 2027

Datum emise:

1. 9. 2022

Lhůta pro upisování:

25. 8. 2022–25.8.2023

Typ dluhopisu:

Listinný

Úroková sazba:

Pevná úroková sazba 5 % p. a.

Splatnost úroku:

Výplata úroku proběhne jednorázově ke dni splatnosti dluhopisu, tedy 31. 8. 2027

Dokumenty:

Prohlášení a doporučení Emitenta:

Rozhodnutím o schválení prospektu cenného papíru ČNB pouze osvědčuje, že tento dokument splňuje normy týkající se úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti, které požaduje Nařízení o prospektu. Schválení tohoto dokumentu ze strany ČNB nemá být chápáno jako podpora či potvrzení existence, kvality, podnikání či jakýchkoli výsledků Emitenta, který je popsán v tomto dokumentu, ani potvrzení či schválení kvality jakýchkoli Dluhopisů.

Investoři by měli provést své vlastní posouzení vhodnosti investování do jakýchkoli Dluhopisů. ČNV neposuzuje hospodářské výsledky ani finanční situaci emitenta a schválením prospektu negarantuje budoucí ziskovost emitenta ani jeho schopnost splatit výnosy nebo jmenovitou hodnotu cenného papíru.

NEAKTIVNÍ

CFIG Real Estate 2021/I

Emitent dluhopisu:

Společnost CFIG Real Estate a. s. se zabývá nákupem problematických nemovitostí v dražbách, exekucích, insolvencích či přímými výkupy. Následně u těchto nemovitostí provádí tzv. krizový management, kdy odstraní právní vady, nemovitost očistí, v případě potřeby i zrekonstruuje a nadále pak pronajímá nebo prodává finálnímu zájemci.

Účel emise:

Získané finance z tohoto dluhopisového programu budou použity na rozvoj realitní činnosti a nákup dalších nemovitostí do portfolia.

Parametry emise:

CFIG Real Estate 2021/I
Emitent

CFIG Real Estate a. s.

Název Emise:

CFIG Dluhopis 2021/I

ISIN:

CZ0003528309

Měna:

Koruna česká (Kč)

Předpokládaná výše emise:

250 000 000 Kč

Upsáno:

6 025 000 Kč

Den konečné splatnosti emise:

30. 6. 2026

Datum emise:

1. 7. 2021

Lhůta pro upisování:

27. 4. 2021–27. 4. 2022

Typ dluhopisu:

Listinný

Úroková sazba:

Pevná úroková sazba 7,5 % p. a.

Splatnost úroku:

Ročně zpětně vždy k 30. 6. až do konečné splatnosti emise

Dokumenty:

Prohlášení a doporučení Emitenta:

Rozhodnutím o schválení prospektu cenného papíru ČNB pouze osvědčuje, že tento dokument splňuje normy týkající se úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti, které požaduje Nařízení o prospektu. Schválení tohoto dokumentu ze strany ČNB nemá být chápáno jako podpora či potvrzení existence, kvality, podnikání či jakýchkoli výsledků Emitenta, který je popsán v tomto dokumentu, ani potvrzení či schválení kvality jakýchkoli Dluhopisů.

Investoři by měli provést své vlastní posouzení vhodnosti investování do jakýchkoli Dluhopisů. ČNV neposuzuje hospodářské výsledky ani finanční situaci emitenta a schválením prospektu negarantuje budoucí ziskovost emitenta ani jeho schopnost splatit výnosy nebo jmenovitou hodnotu cenného papíru.

Máte zájem? Kontaktujte nás: