Kvalitní dluhopisy do investorského portfolia patří, v horizontu dvou, tří let mohou přinést zhodnocení

Nabídka firemních dluhopisů v posledních letech roste jako houby po dešti. Najdeme mezi nimi kvalitní, ale i méně kvalitní emise, u kterých by měl investor zpozornět. S orientací v současné dluhopisové nabídce nám v dnešním rozhovoru pomůže Zdeněk Doležal, šéf oddělení Treasury v pardubické finančně investiční skupiny CFIG. Zjistíme, na co si dát pozor při výběru dluhopisů a zeptáme se i na budoucnost tohoto investičního nástroje.

Jak vnímáte aktuální trh s dluhopisy? Není jimi trh už přehlcen?

Stávající situace na českém dluhopisovém trhu je, dle mého názoru, poněkud divoká. Na jedné straně stojí kvalitní emitenti, kteří se prostřednictvím dluhopisů snaží reálně získat finance na rozvoj podnikání. Většinou investicemi do projektů, které mají potenciál následných výnosů a zisků. Na druhé straně tu máme pochybné emise společností bez historie nebo vysoce zadlužených firem, u nichž je velice pravděpodobné, že emitent získanými financemi jen vytlouká klín klínem a používá je na obsluhu dosavadního dluhu nebo na financování provozu firmy (mzdy, nákup automobilů apod.). Tam by finance z cizích zdrojů skutečně končit neměly.

Co se týká počtu dluhopisů, tak ano, máte pravdu, na trhu jich je opravdu hodně. Jen za první kvartál letošního roku ČNB schválila téměř 30 různých emisí, ve kterých plánují firmy získat finanční zdroje v řádu vyšších jednotek miliard korun.

V poslední době se často objevuje v médiích kritika firemních dluhopisů. Je podle vás oprávněná?

Určitá forma kritiky je na místě, poukazováním na problematické emise a emitenty v insolvencích je šance na jistou kultivaci trhu s firemními dluhopisy. V posledních letech se ale těchto problematických emisí objevilo takové množství, že korporátní dluhopisy získali mezi veřejností punc něčeho nekalého až podvodného. Na trhu lze přitom najít velmi kvalitní podniky, které prostřednictvím dluhopisů transparentně financují reálně projekty a růst společnosti. Především pro nezkušené investory ale může být složité se v jednotlivých nabídkách vyznat a rozklíčovat ty férové.

Ne všichni investoři také tuší, že dluhopis, jako investiční instrument, je dokonce méně rizikový než akcie. A to i z toho důvodu, že v případě bankrotu společnosti se zůstatkový majetek nejprve rozděluje mezi držitele dluhopisů a až poté mezi akcionáře. Předpokladem samozřejmě je, aby společnost nějakým majetkem disponovala a majitele dluhopisů bylo z čeho vypořádat.

Říkate, že by všechny firemní dluhopisy neměly házet do jednoho pytle. Podle čeho se má tedy investor řídit, aby vybral kvalitní dluhopis?

Na úvod je důležité zmínit, že dluhopis je investice jako každá jiná. Tedy nese určité riziko v závislosti na tom, do jakého emitenta je investováno. Výnos z dluhopisu společně s jistinou ve finále splácí emitent, v případě finančně nezdravé a zadlužené společnosti, která vydává dluhopisy na pokrytí svých závazků, by se měla rozsvítit červená a investor by měl být velmi opatrný. To platí i v případě, že emitent je prázdná společnost, která je založena pouze za účelem emitování dluhopisů, ze kterých financuje jiný subjekt. Pokud v takovém případě v prospektu není uvedena finančně silná společnost jako ručitel nebo jsou dluhopisy nezajištěné, určitě bych investici do takových dluhopisů nedoporučil. A alarm by se měl rozsvítit i u emitentů bez historie. Pokud společnost vydávající dluhopisy nemá v daném oboru zkušenosti, je velice nízká šance, že vygeneruje dostatečný kapitál na provoz společnosti, a ještě zvládne splatit výnos z dluhopisů včetně jistiny. Jisté podezření vzbuzují i emise s příslibem vysokého úroku v řádu desítek procent. A vykřičník by měl investorům vyskočit i v tom případě, kdy zadluženost formou vydaných dluhopisů vysoce převyšuje hodnotu samotných aktiv emitenta.

Pojďme se ještě vrátit k samotnému základu. K tomu, aby mohl být dluhopis veřejně nabízen, je potřeba schválení prospektu k dané emisi ze strany ČNB. Ta ale schvaluje prospekt pouze po formální stránce a nehodnotí finanční nebo podnikatelskou úroveň emitenta. Vyhodnocení rizika a dalších aspektů dané emise je vždy na investorovi.

U jaké výše úroku by měli investoři zpozornět s tím, že jde pravděpodobně o nereálnou nabídku?

Vždy je důležité vztáhnout výnos k aktuální situaci na trhu. V době vyšší inflace a vyšších úrokových saze, ve které se nacházíme nyní, budou pravděpodobně růst i výkony z dluhopisů, které emitenti nabízejí. Úrok by měl vždy odpovídat riziku. Státní dluhopisy, které jsou nejméně rizikové, nabízejí roční úrokovou sazbu okolo 2 %. Banky, které jsou známy dlouhodobou finanční stabilitou, nabízejí úrok okolo 5 % p. a. a firemní dluhopisy se budou pohybovat někde mezi 6 až 10 % p. a.

Cokoliv nad 10 % už je z mého pohledu vysoce rizikové. Investor by si měl uvědomit, že na splacení úroku si musí emitent vydělat, což v případě ročních výnosů 12 %, 15 % někdy i 20 % je ve vysoce konkurenčním prostředí velmi obtížné. Taková investice s sebou nese významné riziko.

Jak si myslíte, že se bude firemním dluhopisům dařit v době stále se zvyšující inflace a růstu úrokových sazeb?

Rostoucí inflace není nic jiného než další zdražování produktů pro firmy a konečné zákazníky. Ostatně i firmy budou rostoucí ceny vstupů postupně přenášet na zákazníka, který nakonec vše zaplatí. Zdražování, kterému aktuálně čelíme, postihne i střední třídu. Lidem budou ubývat volné finanční zdroje a je pravděpodobné, že dočasně uvidíme pokles zájmu o investice ze strany této skupiny lidí.

Na druhou stranu, současnost nám ukazuje, že dluhopis má velkou výhodu oproti akciím v nízké volatilitě. Aktuálně na akciích vidíme poklesy 20, 30 i více procent, oproti tomu stojí stabilní dluhopisový výnos ve výši 6–9 % ročně, s přiměřeným rizikem a bez volatility. Současný nákup dluhopisů s tímto výnosem může v horizontu dvou, tří let generovat výnos, jakmile se situace uklidní a inflace klesne na očekávanou úroveň kolem 4 %. V rámci diverzifikace portfolia má tedy dluhopis určitě své nezastupitelné místo a jistou budoucnost.

Do jakého sektoru byste směřoval zájem investorů, pokud zvažují nákup firemních dluhopisů?

Z mého pohledu určitě do zdravotnictví, technologií a nemovitostí. Populace stárne a zdravotnictví tak bude stále důležitějším oborem, do kterého potečou velké peníze. Technologie jsou dnes běžnou součástí našich životů a pronikají do dalších a dalších činností. Technologické firmy mají bezesporu budoucnost. A i v případě nemovitostí je výhled pozitivní. V posledních letech jsme v Česku zažili rekordní růst cen nemovitostí, který není z dlouhodobého hlediska určitě konečný. Nebude už pravděpodobně tak agresivní, ale na svůj strop si ještě nesáhl a ceny nemovitostí ještě porostou. Navíc se jedná o investici do něčeho hmotného, což stále láká velkou skupinu investorů.

Skupina CFIG v nemovitostech podniká a také nabízí své firemní dluhopisy. Jakého zhodnocení může investor s vámi dosáhnout?

Toto téma zasadím do širšího kontextu. Skupina CFIG působí ve více oblastech. Hlavními obory činnosti jsou nemovitosti, financování a pohledávky. Dále skupina působí v oblasti e–commerce, umění a investičních službách. Úvěrová a nemovitostí činnost jsou hlavní a také nejvíce kapitálově náročné činnosti. S úvěrovou částí jsme začínali v roce 2013, máme zde už nějakou historii a zvládáme ji financovat sami. Zvládli bychom financovat i chod realitní části, ale chceme růst a vidíme zde příležitosti. A právě na realizaci nových projektů budou putovat finance získané z dluhopisové emise, kterou máme v tuto chvíli pro investory aktivní.

Realitní činností jsme začali v roce 2018 a fungujeme tak, že vykupujeme nemovitosti výrazně pod tržní cenou. Následně buď necháme původního majitele v dané nemovitosti bydlet za platbu nájemného, nebo nemovitost očistíme o právní a majetkové vady a prodáme finálnímu zájemci. Příležitostí je v této oblasti spousty, jen na ně potřebujeme mít připravené peníze. Proto jsme se rozhodli jít si pro ně formou dluhopisů.

Pokud se podíváme na konkrétní parametry emise, pak emitentem je společnost CFIG SE, tedy mateřská společnost finanční a investiční skupiny CFIG s desetiletou historií. Jmenovitá a zároveň minimální investice je 100 tisíc korun, přičemž záměrem je vybrat 100 milionů korun. S dluhopisem je spojena roční úroková sazba ve výši 8,5 % s pololetní výplatou úroku. Emise byla vydaná 1. května se splatností 3 roky, tj. 30. dubna 2025. Bližší informace lze dohledat na našich webových stránkách.

Nabízíte potenciálním investorům i jinou formu spolupráce?

Zmíněné dluhopisy jsou naším hlavním a jediným investičním produktem. Pokud se ale bavíme o nabídce doplňkových služeb pro investory, naše dceřiná společnost CFIG Investment připravuje v současné době online srovnávací portál s investičními možnostmi s názvem OKdluhopisy.cz. Zde si budou moct investoři vyhledávat, filtrovat a srovnávat dostupné dluhopisové produkty na českém trhu.

Můžete k tomuto projektu prozradit více?

Projekt OKdluhopisy.cz by mohl retailovým investorům pomoct v orientaci na, v současné době, trochu pokřiveném trhu s dluhopisy. Investor si zde srovná nabídky dluhopisů, jejichž emise jsou schváleny ze strany ČNB. Výhodou bude jejich filtrování a srovnání z pohledu výnosu, vstupní částky a dalších parametrů. Investor tak bude mít možnost najít si dluhopisy doslova na míru. Během léta bychom měli práce dokončit a oficiálně projekt spustit.