Dluhopisový program CFIG SE:

Níže uvedený obsah je forma propagačního sdělení těchto dluhopisových emisí Emitenta.

Dluhopisy CFIG SE III/2023

Emitent dluhopisu:

CFIG je česká, dynamicky rostoucí finanční a investiční skupina, která zaujímá důležité postavení na trhu hned v několika sférách. Společnost CFIG SE byla založena v roce 2012 a sídlo se nachází v Pardubicích. Společnost do roku 2020 vykonávala veškeré aktivity pod hlavičkou CFIG SE. V roce 2020 postupně začala měnit strukturu a rozrostla se do holdingové struktury. Součástí skupiny je 8 dceřiných společností, ve kterých mateřská společnost CFIG SE má 100 % vlastnický podíl.

Účel emise:

Dluhopisy jsou emitovány za účelem financování a rozvoje činnosti Emitenta a jeho dceřiných společností. Finanční prostředky CFIG SE použije na rozvoj dceřiných společností a akvizice nových projektů, které vhodně doplní stávající portfolio společností a díky synergiím jim pomohou v dalším růstu.

Parametry emise:

Dluhopisy CFIG SE III/2023
Emitent

CFIG SE

Název Emise:

Dluhopisy CFIG SE III/2023

ISIN:

CZ0003553695

Měna:

Koruna česká (Kč)

Předpokládaná výše emise:

50 000 000 Kč

Den konečné splatnosti emise:

31. 8. 2026

Datum emise:

1. 9. 2023

Lhůta pro upisování:

1. 9. 2023 – 29. 8. 2024

Typ dluhopisu:

Zaknihovaný

Úroková sazba:

Pevná úroková sazba 8,75 % p. a.

Splatnost úroku:

Pololetně

Dokumenty:

Prohlášení a doporučení Emitenta:

Rozhodnutím o schválení prospektu cenného papíru ČNB pouze osvědčuje, že tento dokument splňuje normy týkající se úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti, které požaduje Nařízení o prospektu. Schválení tohoto dokumentu ze strany ČNB nemá být chápáno jako podpora či potvrzení existence, kvality, podnikání či jakýchkoli výsledků Emitenta, který je popsán v tomto dokumentu, ani potvrzení či schválení kvality jakýchkoli Dluhopisů.

Investoři by měli provést své vlastní posouzení vhodnosti investování do jakýchkoli Dluhopisů. ČNV neposuzuje hospodářské výsledky ani finanční situaci emitenta a schválením prospektu negarantuje budoucí ziskovost emitenta ani jeho schopnost splatit výnosy nebo jmenovitou hodnotu cenného papíru.

Archiv dluhopisových emisí:

NEAKTIVNÍ

Dluhopisy CFIG SE II/2022

Emitent dluhopisu:

CFIG je česká, dynamicky rostoucí finanční a investiční skupina, která zaujímá důležité postavení na trhu hned v několika sférách. Společnost CFIG SE byla založena v roce 2012 a sídlo se nachází v Pardubicích. Společnost do roku 2020 vykonávala veškeré aktivity pod hlavičkou CFIG SE. V roce 2020 postupně začala měnit strukturu a rozrostla se do holdingové struktury. Součástí skupiny je 8 dceřiných společností, ve kterých mateřská společnost CFIG SE má 100 % vlastnický podíl.

Účel emise:

Dluhopisy jsou emitovány za účelem financování a rozvoje činnosti Emitenta a jeho dceřiných společností. Finanční prostředky CFIG SE použije na rozvoj dceřiných společností a akvizice nových projektů, které vhodně doplní stávající portfolio společností a díky synergiím jim pomohou v dalším růstu.

Parametry emise:

Dluhopisy CFIG SE II/2022
Emitent

CFIG SE

Název Emise:

Dluhopisy CFIG SE II/2022

ISIN:

CZ0003540205

Měna:

Koruna česká (Kč)

Upsáno

57 700 000 Kč

Předpokládaná výše emise:

100 000 000 Kč

Den konečné splatnosti emise:

30. 4. 2025

Datum emise:

1. 5. 2022

Lhůta pro upisování:

1. 5. 2022–30. 4. 2023

Typ dluhopisu:

Zaknihovaný

Úroková sazba:

Pevná úroková sazba 8,5 % p. a.

Splatnost úroku:

Pololetně zpětně, vždy k 31. 10. a 30. 4.

Dokumenty:

Prohlášení a doporučení Emitenta:

Rozhodnutím o schválení prospektu cenného papíru ČNB pouze osvědčuje, že tento dokument splňuje normy týkající se úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti, které požaduje Nařízení o prospektu. Schválení tohoto dokumentu ze strany ČNB nemá být chápáno jako podpora či potvrzení existence, kvality, podnikání či jakýchkoli výsledků Emitenta, který je popsán v tomto dokumentu, ani potvrzení či schválení kvality jakýchkoli Dluhopisů.

Investoři by měli provést své vlastní posouzení vhodnosti investování do jakýchkoli Dluhopisů. ČNV neposuzuje hospodářské výsledky ani finanční situaci emitenta a schválením prospektu negarantuje budoucí ziskovost emitenta ani jeho schopnost splatit výnosy nebo jmenovitou hodnotu cenného papíru.

NEAKTIVNÍ

Dluhopisy CFIG SE I/2022

Emitent dluhopisu:

CFIG je česká, dynamicky rostoucí finanční a investiční skupina, která zaujímá důležité postavení na trhu hned v několika sférách. Společnost CFIG SE byla založena v roce 2012 a sídlo se nachází v Pardubicích. Společnost do roku 2020 vykonávala veškeré aktivity pod hlavičkou CFIG SE. V roce 2020 postupně začala měnit strukturu a rozrostla se do holdingové struktury. Součástí skupiny je 8 dceřiných společností, ve kterých mateřská společnost CFIG SE má 100 % vlastnický podíl.

Účel emise:

Dluhopisy jsou emitovány za účelem financování a rozvoje činnosti Emitenta a jeho dceřiných společností. Finanční prostředky CFIG SE použije na rozvoj dceřiných společností a akvizice nových projektů, které vhodně doplní stávající portfolio společností a díky synergiím jim pomohou v dalším růstu.

Parametry emise:

CFIG SE Dluhopisy I/2022
Emitent

CFIG SE

Název Emise:

Dluhopisy CFIG SE I/2022

ISIN:

CZ0003537938

Měna:

Koruna česká (Kč)

Předpokládaná výše emise:

100 000 000 Kč

Upsáno:

17 200 000 Kč

Den konečné splatnosti emise:

31. 01. 2025

Datum emise:

1. 2. 2022

Lhůta pro upisování:

1. 2. 2022–1. 2. 2023

Typ dluhopisu:

Zaknihovaný

Úroková sazba:

Pevná úroková sazba 7 % p. a.

Splatnost úroku:

Výplata úroku proběhne jednorázově ke dni splatnosti dluhopisu, tedy vždy k 31. 7. a 31. 1.

Dokumenty:

Prohlášení a doporučení Emitenta:

Rozhodnutím o schválení prospektu cenného papíru ČNB pouze osvědčuje, že tento dokument splňuje normy týkající se úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti, které požaduje Nařízení o prospektu. Schválení tohoto dokumentu ze strany ČNB nemá být chápáno jako podpora či potvrzení existence, kvality, podnikání či jakýchkoli výsledků Emitenta, který je popsán v tomto dokumentu, ani potvrzení či schválení kvality jakýchkoli Dluhopisů.

Investoři by měli provést své vlastní posouzení vhodnosti investování do jakýchkoli Dluhopisů. ČNV neposuzuje hospodářské výsledky ani finanční situaci emitenta a schválením prospektu negarantuje budoucí ziskovost emitenta ani jeho schopnost splatit výnosy nebo jmenovitou hodnotu cenného papíru.

Máte zájem? Kontaktujte nás: