Finanční skupině CFIG se v loňském roce dařilo držet čísla na předcovidové úrovni

Finanční a investiční skupina CFIG dosáhla v loňském roce hrubého zisku EBITDA ve výší 92,1 milionů korun. Jde pouze o 1,8% meziroční pokles, což vedení skupiny hodnotí jako výrazný úspěch s ohledem na ekonomická omezení spojená s covidovou pandemií.

  • Zisk před zdaněním činil v roce 2020 71,2 milionů korun, v roce předchozím to bylo 79,8 milionů korun, to znamená meziroční pokles o 10,7 %.
  • Objem zprostředkovaných úvěrů se snížil meziročně o 9 % z 95 milionů na 86 milionů korun.
  • Objem portfolia poskytnutých spotřebitelských, podnikatelských a firemních úvěrů včetně příslušenství se zvýšil z předloňských 828 milionů korun na 1,028 miliardy korun, což znamená 24% meziroční nárůst.

První kvartál loňského roku, byl pro společnost CFIG nejsilnějším v historii. Během pár měsíců vyrostla společnost o desítky procent. Ve zbytku roku, kdy bylo již zjevné, že ekonomická opatření a vliv pandemie přinesou ochlazení trhů, se společnost orientovala na jiné aktivity než jen na obchodní růst.

Zvolili jsme taktiku atleta, který se odhlásí ze zbytku sezony a poctivě trénuje a zdokonaluje techniku, aby měl v další sezóně lepší formu než soupeři,

říká Martin Chovanec, zakladatel finanční a investiční skupiny CFIG

Společnost zredukovala provozní výdaje a snížila náklady o 15 procent, zároveň investovala do procesu plné automatizace a robotizace úvěrového produktu. V loňském roce také došlo k přeměně společnosti v investiční a finanční skupinu holdingového typu a vznik dceřiných společností – CFIG Credit, CFIG Real Estate a CFIG Arts. Čistý zisk skupiny činil v roce 2020 55,8 milionů korun, což představuje meziroční pokles o 16,5 procenta. Důvodem poklesu jsou jednorázové odpisy, opravné položky a další operace spojené s rozdělením skupiny do jednotlivých entit.

I přes mírný byznysový útlum se nám dařilo velmi dobře. Celková aktiva rostla o 28 procent na 848 milionů korun a hrubý zisk (EBITDA) byl takřka totožný s rokem 2019, což hodnotím pozitivně. Lidé v tuto chvíli stále čekají na další vývoj ekonomických opatření, zda nepřijdou o práci nebo část příjmů. Jakmile se ale situace kolem covidu alespoň trochu uklidní a lidé budou cítit pevnou půdu pod nohama, začnou peníze utrácet. A nejenom ty na účtech, ale logicky si na spotřebu začnou opět i půjčovat. Věříme tedy, že se poptávka rychle dostane na předcovidovou úroveň.

dodává Chovanec

Podle Chovance se ale změní způsob distribuce úvěrových produktů a efektivita prodeje. Lidé se už nyní orientují více na on-line úvěry a osobní prodej například přes obchodní zástupce bude rychle klesat. Proto bude v rámci poskytování spotřebitelských on-line úvěrů pod hlavičkou CFIG Credit v letošním roce klíčovým úkolem dokončení procesu plné automatizace, robotizace a zapojení umělé inteligence do úvěrových produktů.

Výsledkem bude plně automatizovaný úvěrový produkt srovnatelný se špičkovými evropskými platformami. To nám přinese konkurenční výhodu, kdy zvládneme úvěrovat klienty on-line v reálném čase a s mnohem nižšími náklady na distribuci,

vysvětluje Chovanec.

Kromě hlavního finančního byznysu chce skupina přenést těžiště i do dalších oblastí, především pak do realit, kde vidí obrovské příležitosti. V letošním roce také plánuje skupina CFIG přivést na trh emisi dluhopisů a dalších instrumentů v celkové výši 1,1 miliardy korun.