Pololetní výsledky skupiny CFIG navazují na rekordní zisky z minulého roku

Finanční a investiční skupina CFIG navazuje svými pololetními výsledky na rok 2022, který se do historie společnosti zapsal nejen jako jubilejní desátý rok na trhu, ale také jako rekordní ziskový rok. Aktiva skupiny CFIG vzrostla na 1, 577 mld. Kč, což je v meziročním srovnání téměř o 7 % více. Hodnota zisku EBITDA vzrostla k 30. 6. 2023 téměř o 26 % oproti hodnotě, ke stejnému datu roku 2022. Růst zaznamenaly také sledované obchodní ukazatele oblastí financování, realit a developmentu, tedy hlavních aktivit skupiny CFIG.

Pardubice 31. 8. 2023 – Skupina CFIG, která každým rokem roste o desítky procent, zveřejňuje pololetní výsledky, které navazují na rekordní hodnoty minulého roku. Významný meziroční nárůst je pozorovatelný v hodnotách zisku EBITDA, aktiv skupiny, a vlastního kapitálu. Růst je také pozorovatelný v obchodních ukazatelích hlavních aktivit skupiny, a to v oblasti financování a realit. 

Zisk EBITDA v meziročním srovnání vzrostl téměř o 26 % ze stavu 102,7 mil. Kč k 30. 6. 2022 na 129 mil. Kč. Hrubý zisk pocítil, s porovnáním stavu za 1. pol. 2022, mírný pokles o necelých 11 %87 mil. Kč na 77,5 mil. Kč.

Aktiva skupiny dosáhla v meziročním srovnání růstu téměř o 7 % na hodnotu 1, 577 mld. Kč ze stavu 1, 477 mld. Kč. Vlastní kapitál vzrostl již v 1. pol. roku 2023 na vyšší hodnotu, než na konci roku 2022, a to z 424, 7 mil. Kč k 31. 12. 2022 na 483 mil. Kč k 30. 6. 2023, což představuje růst téměř o 26 %.

Obchodních data hlavních aktivit skupiny k 30. 6. 2023

  • Hodnota úvěrového portfolia činila 1, 677 mld. Kč.
  • Hodnota realitního portfolia činila 528 mil. Kč
  • Hodnota portfolia pohledávek činila 630 mil. Kč
  • Hodnota umělecké sbírky činila 47,5 mil. Kč

Hodnoty úvěrového a realitního portfolia patří dceřiným společnostem CFIG Credit a CFIG Real Estate, které zastřešují aktivity v hlavním sektoru zájmu skupiny CFIG. Těmito aktivitami jsou financování, reality a development. Obchodní výsledky těchto dceřiných společností v meziročním srovnání dosáhly růstu vyšších jednotek procent.

Hodnota úvěrového portfolia meziročně vzrostla téměř o 18 % oproti stavu 1, 425 mld. Kč k 30. 6. 2022 na 1, 677 mld. Kč k 30. 6. 2023. Realitní portfolio zaznamenalo za 1. pol. 2023 meziroční nárůst o více než 2 %, a to z hodnoty 517 mil. Kč na 528 mil. Kč.

O skupině

CFIG je finanční a investiční skupina založena pardubickým patriotem Martinem Chovancem. Nejvýznamnějšími aktivitami se skupina vyznačuje v odvětví financování a realit, investicemi do zachování českého umění nebo na poli e-commerce. CFIG si také zakládá na společenské odpovědnosti, kdy díky svému nadačnímu fondu a partnerstvím v oblastech sportu a vzdělávání pomáhá mnoha subjektům a projektům, které si svou pomoc zaslouží.