Skupina CFIG navázala partnerství s Univerzitou Pardubice

Skupina CFIG navázala partnerství s Univerzitou Pardubice. Spolupráce mezi akademickou sférou a firmami je velmi důležitá a musí být rozvíjena, a to především pro studenty, kteří mohou díky těmto vazbám snáze najít uplatnění jak po konci studia, ale už i také v jeho průběhu.

Mezi hlavní body vzájemné spolupráce patří především uplatnění studentů v praxi pomocí CFIG junior trainee programu, který je určen pro studenty posledních ročníků jak bakalářského, tak navazujícího magisterského studia. Po úspěšném absolvování mají studenti z programu také možnost pokračovat v CFIG jako plnohodnotní zaměstnanci.

Důležitým bodem spolupráce je také účast zástupců skupiny CFIG na výzkumných aktivitách a projektech univerzity, účast společnosti na veletrzích pro studenty a také účast zástupců CFIG při výuce, jak tomu bylo např. při projektu Týden teorie a praxe 2022, kde přednášel samotný zakladatel skupiny CFIG Martin Chovanec.