Významný úspěch skupiny CFIG v soutěži firemní komunikace

Výroční zpráva skupiny CFIG dosáhla významného úspěchu svým umístěním v 29. ročníku soutěže firemní komunikace pořádané sdružením CZECH TOP 100. Skupina CFIG se umístila na 4. místě a dosáhla tak nejvýraznějšího postupu z minulého ročníku, kde dosáhla na 7. místo. Na prvních třech příčkách skupinu CFIG předběhly pouze společnosti CTP Invest, ČEZ a Dopravní podnik hl. města Prahy.

Finanční a investiční skupina CFIG se umístila ve velmi silné konkurenci na 4. místě. Na prvních třech příčkách se umístili již pravidelně, společnosti CTP Invest, ČEZ a Dopravní podnik hl. m. Prahy.

Hodnocením prochází výroční zprávy jak z grafické, tak i obsahové stránky. Odborná porota je tvořena profesionály z celé řady oblastí – finanční analytici, auditoři, grafici, umělečtí fotografové, jazykoví, polygrafičtí a komunikační odborníci.

Za skupinu CFIG ocenění přebíral PR ředitel Daniel Strnad. “Jsem nesmírně potěšen z našeho umístění a to ještě více se znalostí, že naše výroční zpráva je jak po obsahové, tak grafické stránce kompletně interní záležitostí. Výsledek poukazuje na to, že jsme se vydali správnou cestou, kde jsme schopni úspěšně konkurovat i větším hráčům na trhu.

Jednotlivé výroční zprávy byly porotci hodnoceny podle více než 30 kritérií. Mezi těmito kritérii jsou např. správnost a úplnost prezentovaných údajů, popis a komentář činnosti společnosti za uplynulé období, umělecká kvalita fotografií, výtvarné pojetí a celkový estetický dojem, jazyková a stylistická správnost, propojení obsahu a výtvarného zpracování, kvalita tisku atd.

Kompletní výsledková listina k nahlédnutí zde a oficiální tisková zpráva Czech Top 100 zde.