Skupina CFIG pokračuje v podpoře amerického fotbalu v Pardubicích

Podpora skupiny CFIG míří také do málo známých sportovních sfér. Jednou z těchto sfér v České republice je zcela určitě americký fotbal.

Skupina CFIG v roce 2022 navázala partnerství s pardubickým týmem amerického fotbalu Pardubice Stallions a díky vzájemné spokojenosti bylo rozhodnuto o pokračování spolupráce i do nové sezóny v roce 2023. 

Partnerství s menšími sportovními kluby jako je právě Pardubice Stallions, jsou pro CFIG velmi důležitá, jelikož je tak kultura sportu v Pardubicích rozšířena a jak podporovatelé sportu, tak ale i mládež má více možností jak trávit svůj volný čas a to buď jako fanoušek nebo přímo aktivním zapojením do sportovních klubů.