Výběrové řízení na dostavbu AC Palachovka pokračuje druhým kolem

Dne 15. 3. 2023 bylo ukončeno první kolo výběrového řízení na post generálního zhotovitele nového administrativního centra Palachovka, které se stane novým sídlem skupiny CFIG.

Do prvního kola výběrového řízení vyhlášeného společností CFIG Real Estate, která je vlastníkem budovy, se přihlásilo deset společností, ze kterých byly vybrány tři, které postoupily do druhého kola. Oznámení o výsledku prvního kola proběhlo 22. 3. 2023.

Současný stav
Plánovaný stav

Ve čtvrtek 29. 3. 2023 proběhnou schůzky projektantů s postupujícími subjekty, kterými jsou Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s., STAKO s.r.o. a Willemit s.r.o.

Konec druhého kola výběrového řízení a výběr společnosti na post generálního zhotovitele je prozatím  stanoven na konec dubna 2023.

Očekávané datum dokončení celého projektu a dokončení stavby včetně interiérů je stanoveno na prosinec 2024.

Vizualizace exteriéruAC Palachovka

Více informací o samotném projektu jsou dostupné na www.palachovka.cz. 

.