Společnost CFIG Credit letos doposud více než zčtyřnásobila svůj zisk oproti loňsku

Rostoucí nebankovní společnost CFIG Credit podstatně rozšířila svou produktovou řadu způsobem, jež umožňuje rychle a na několik kliknutí sjednat úvěr na míru co největšímu počtu klientů. Zájem o spotřebitelské úvěry před Vánoci roste každoročně o 20 %.

Pardubice 23. 11. 2022 – Společnost CFIG Credit letos překonává jeden rekordní měsíc za druhým, a to samé lze nyní už s jistotou predikovat i pro celý rok 2022. Skvělé výsledky společnost pociťuje v hodnotě svého úvěrového úvěrového portfolia, vývoji hrubého zisku, ve výši a počtu poskytnutých úvěrů, a také ve zprostředkovatelské činnosti.

„Z počátku roku jsme zaznamenali ochlazení úvěrového trhu, které připisujeme negativním zprávám ze světa, kdy byla zhoršená očekávání spotřebitelů podpořena také přetrváním problémů s energiemi z konce loňského roku. Za několik posledních měsíců se však trh opět probudil a od druhého pololetí cítíme razantní zvýšení zájmu o úvěry ze strany spotřebitelů,“

komentuje vývoj zájmu o úvěry ředitel retailového financování CFIG Credit Jakub Šulc.

Vývoj hodnoty úvěrového portfolia
2018
484 mil. Kč
2019
828 mil. Kč
2020
1,028 mld. Kč
2021
1, 214 mld. Kč
k 31. 10. 2022
1,6 mld. Kč

Letos do konce října vzrostlo úvěrové portfolio společnosti téměř o 400 mil. Kč. Od roku 2018, kdy úvěrová činnost spadala pod hlavičku mateřské společnosti CFIG SE, se portfolio společnosti zvýšilo téměř o 1,2 mld. Kč.Letos do konce října vzrostlo úvěrové portfolio společnosti téměř o 400 mil. Kč. Od roku 2018, kdy úvěrová činnost spadala pod hlavičku mateřské společnosti CFIG SE, se portfolio společnosti zvýšilo téměř o 1,2 mld. Kč.

Za deset měsíců letošního roku poskytla CFIG SE úvěry v hodnotě 380 mil. Kč, tedy o 170 mil. Kč více než za celý rok 2021. V samotném říjnu letošního roku klientům vyplatila úvěry v hodnotě téměř 47 mil. Kč, což je v meziročním srovnání zhruba trojnásobný nárůst hodnoty z října 2021.

„Zvýšenou poptávku připisujeme kromě situace na trhu také tomu, že jsme rozšířili svou produktovou řadu způsobem, který umožňuje nabídnout úvěr na míru co největšímu počtu spotřebitelů plně online, na několik kliknutí a bez zbytečných průtahů. Rekordní zisky a růst úvěrovaných objemů očekáváme také v roce 2023,“

říká Jakub Šulc. Zároveň upozorňuje, že aktuální zisk samotné společnosti CFIG Credit překonal zisk celé skupiny CFIG za loňský rok.

Vedle samotného poskytování úvěrů CFIG Credit úvěry také zprostředkovává. Jenom za září a říjen tohoto roku společnost zprostředkovala úvěry téměř za 81 mil. Kč, což je bezmála o 50 % vyšší hodnota než za stejné období v roce 2021, kdy hodnota zprostředkovaných úvěrů činila 47 mil. Kč.

„Svého maxima jsme zdaleka nedosáhli. Pokud bude příští rok ekonomická situace více stabilizovaná, budeme očekávat zvýšení produkce opět ve vyšších desítkách procent,“

dodává ředitel zprostředkovatelské divize Aleš Pavel.

Před Vánoci roste poptávka po spotřebitelských půjčkách každoročně o 20 %. „Letos však evidujeme zhruba dvojnásobný počet úvěrů oproti loňsku,“ dodává Šulc s tím, že lidé by měli dobře promyslet své možnosti, aby je půjčka na dárky nepřivedla do dluhové spirály. CFIG Credit proto ve svém desateru základních otázek odpovědného úvěrování radí spotřebitelům, co promyslet před tím, než požádají o úvěr.

Vývoj hrubého zisku CFIG Credit
1. pololetí 2021
0,7 mil. Kč
celý rok 2021
24 mil. Kč
1. pololetí 2022
54 mil. Kč
leden až říjen 2022
99,5 mil. Kč

Hrubý zisk k 31. 10. 2022 společnost hlásí v hodnotě 99,5 mil. Kč. To je v porovnání s loňským ziskem v hodnotě 24 mil. Kč o 314,6 % více. Už z pololetních výsledků k 30.6.2022 bylo zřetelné téměř 50% zvýšení na hodnotu 54 mil. Kč.

CFIG Credit hájí principy odpovědného úvěrování a dodržuje svůj etický kodex, k němuž se zavazuje nejen licencí ČNB, ale také členstvím v České finanční a leasingové asociaci a České asociaci věřitelů.