Finanční a investiční skupina CFIG zakončila loňský rok s rekordním nárůstem o desítky procent ve všech sledovaných finančních ukazatelích

Pardubice 18. 4. 2023 – Finanční a investiční skupina CFIG oslavila na konci roku nejen deset let od svého založení, ale také doposud svůj rekordní rok. Aktiva skupiny CFIG zaznamenala významný nárůst o 37,7 % z 1,184 mld. Kč na 1 630 mld. Kč. Konsolidovaný čistý zisk vzrostl téměř o 30 %. Podobný nárůst zaznamenaly všechny sledované finanční ukazatele. Vedení skupiny CFIG hodnotí rekordní výsledky pozitivně, avšak dle zakladatele CFIG Martina Chovance mohly být finanční výsledky minimálně dvojnásobné, kdyby nebyl trh zasažen válkou na Ukrajině a ekonomickou krizí.

 

  • Čistý zisk po zdanění činil 97, 5 mil. Kč. Při porovnání s rokem 2021, který činil 75,7 mil. Kč se jedná o nárůst v hodnotě 28,9 %.
  • Hodnota zisku EBITDA činila 187,6 mil. Kč. Jedná se tak o nárůst 42,1 % oproti roku 2021, kdy zisk činil 132 mil. Kč.
  • Vlastní kapitál vzrostl o 15,1 % z 369 mil. Kč na 424,7 mil. Kč.

Finanční a investiční skupina CFIG je aktivní v celé řadě odvětví. Nejvýznamnější postavení má skupina CFIG především na poli financí, realit, pohledávek, ale také v investicích do českého umění, které tvoří firemní sbírku. Do popředí se také dostává činnost divize e-commerce se svými projekty v online prostředí.

Jedná se doposud o náš rekordní rok. Jsem rád, že jsme dokázali vždy rychle a efektivně reagovat na vnější vlivy, které i v současné chvíli stále ovlivňují trhy, na kterých jsme nejvíce aktivní. Jedná se především o nárůst úrokových sazeb, inflaci a další faktory způsobené ekonomickou situací v ČR a válkou na Ukrajině. Nebýt těchto vlivů, tak jsme náš zisk minimálně zdvojnásobili. Proto jsem z čísel ve finále zklamaný, byť meziroční nárůst o desítky procent by nám kdekdo mohl závidět.

říká zakladatel CFIG Martin Chovanec.

Letos do konce října vzrostlo úvěrové portfolio společnosti téměř o 400 mil. Kč. Od roku 2018, kdy úvěrová činnost spadala pod hlavičku mateřské společnosti CFIG SE, se portfolio společnosti zvýšilo téměř o 1,2 mld. Kč.Letos do konce října vzrostlo úvěrové portfolio společnosti téměř o 400 mil. Kč. Od roku 2018, kdy úvěrová činnost spadala pod hlavičku mateřské společnosti CFIG SE, se portfolio společnosti zvýšilo téměř o 1,2 mld. Kč.

Finanční a realitní sektor patří k hlavním oblastem podnikání CFIG, ale i přes negativní vlivy, které tyto trhy postihly, zde CFIG zaznamenala výrazný nárůst.

Úvěrové portfolio dceřiné společnosti CFIG Credit vrostlo o 45,7 % z 1,179 mld. Kč na 1,718 mld. Kč.

Ochlazení úvěrového trhu, které přišlo začátkem roku, především kvůli válce na Ukrajině, se poměrně rychle překlopilo ve výrazný nárůst zájmu o naše finanční produkty v druhé polovině roku. Zájem připisujeme samozřejmě snížení strachu spotřebitelů z války a jejich důsledků na ČR, ale také naší rozšířené produktové řadě a efektivnímu online procesu.

říká ředitel retailového financování CFIG Credit Jakub Šulc.

Hodnota realitního portfolia zaznamenala nárůst o 38,3 % z 384 mil. Kč na 531 mil. Kč. Skupina CFIG i přes výrazné změny na realitním trhu v roce 2022 dokázala dokončit či započít několik významných realitních obchodů  a developerských projektů.

Hodnota pohledávek se snížila o 2,1 % z 1,040 mld. Kč na 1,018 mld. Kč. Jedná se o přirozený proces, kdy dochází ke správě nakoupeného portfolia a nedochází k nákupu dalších portfolií po určité období.

Hodnota umělecké sbírky činila 48,4 mil. Kč. Jedná se tak o pokles 13,3 % z 54,85 mil. Kč. Snížení portfolia je zapříčiněno pravidelným pořádání uměleckých aukcí, kde jsou prodávány díla v řádech milionů korun. V roce 2022 byly uspořádány dohromady čtyři aukce.

V roce 2022 došlo k rozšíření portfolia dceřiných společností, kdy divize zprostředkování společnosti CFIG Credit byla oddělena do samostatné společnosti CFIG Financial. V současné době je tak členem skupiny osm společností, ve kterých má CFIG 100% vlastnický podíl.

Doufáme, že nám letošní rok přinese konečně trochu klidu pro práci. Naším hlavním záměrem je dotažení infrastruktury pro vázané úvěry v rámci financování, spuštění dlouhodobě připravovaných e-commerce projektů jako je oksrovnávač.cz a okdluhopisy.cz a především začátek dostavby našeho nového sídla AC Palachovka a plánování dalších developerských projektů.

doplňuje Martin Chovanec výhled na rok 2023.