Společnost CFIG Real Estate připravuje v Pardubicích nejvýznamnější urbanistický projekt za posledních 30 let

Pardubice 18. 05. 2023 – CFIG Real Estate, patřící do skupiny CFIG, připravuje v Pardubicích jeden z nejvýznamnějších urbanistických projektů za několik desítek let. Projekt s názvem Bulvár Hradecká nabídne přes 30 tisíc m2 moderních obytných, kancelářských a obchodních ploch. Cílem projektu je urbanistické propojení centra města Pardubic s dalšími městskými čtvrtěmi Polabiny, Stavařov, Cihelna a kampusem Univerzity Pardubice.

 

Letecký pohled na Bulvár Hradecká

Návrh Bulváru Hradecká je postaven na základech urbanistických přístupů moderních měst 21. století podporující šetrnost k životnímu prostředí, které hradeckou ulici změní v zelený městský bulvár.

Dle oslovených odborníků a zástupců z řad veřejnosti, kteří v místě žijí, současný stav hradecké ulice připomíná spíše dálniční přivaděč pro automobilovou dopravu než moderní třídu propojující centrum města s jeho širším okruhem. Díky své povaze nyní ulice Hradecká nepředstavuje pro občany prostor pro zdržování. Významný prvek je zde však zastoupen ve formě zelených ploch.

Současný stav ulice Hradecká
Vizualizace Bulváru Hradecká

Skloubení moderní architektury a přírody, to jsou nejdůležitější atributy, které při tvorbě návrhu hrály hlavní roli a díky tomu je podpořena rozmanitá biodiverzita a přirozený pěší pohyb skrze území.

Proměna Hradecké ulice v městský bulvár nabídne občanům Pardubic moderní bydlení ve stovkách nových bytů, zdravotní, veterinární a zubní ordinace, kavárny a další služby občanské vybavenosti, které zde chybí. V neposlední řadě projekt nabídne nové pracovní příležitosti, které díky nabídce nových kancelářských prostor pro firmy vzniknou. Návrh zohledňuje také bezpečnost pohybu na vozovce, kdy vznikne přes 6 metrů široký chodník s oboustrannou cyklostezkou a novým pásem zeleně.

Zachována, a především rozšířena bude zeleň výsadbou několika desítek nových stromů a stovkami stromů ve třech pásech na samotné Hradecké ulici, s jejíž kompletní revitalizací se počítá. Projekt bude podpořen o ekoarchitekturu proti přehřívání měst, snížení emisí a hluku. V nezastavěné části území vznikne naučná stezka a přirozené stanoviště pro místní faunu.

Vizualizace naučné stezky

Investor je rovněž připraven podílet se finančně na výstavbě amfiteátru pro stávající letní kino a konání veřejných akcí a po dohodě s městem také na vybudování nového parkovacího domu s kapacitou několika stovek aut pro rezidenty i studenty. Místem pro setkávání a pořádání akcí se také stane nové náměstí s fontánou věnované pardubickému rodákovi baronu Arturu Krausovi.

Nově vzniklé naměstí

V Pardubicích žiji celý svůj život, V Polabinách jsem se dokonce narodil, a troufnu si říct, že podobný projekt tu dlouhou dobu chyběl. Současná Hradecká ulice není reprezentativním spojením centra města s kampusem univerzity, Polabinami a dalšími městskými čtvrtěmi. Urbanistické pojetí Bulváru Hradecká nabízí mnoho pozitiv nejenom pro občany, ale i místní faunu, flóru a v neposlední řadě samozřejmě pro samotné město. Příjezd do centra dostane moderní tvář 21.století, budou vystaveny nové moderní byty a kanceláře, zelené plochy budou chráněny. rozvíjeny a povýšeny na novou úroveň.

komentuje projekt zakladatel CFIG Martin Chovanec.

Bulvár Hradecká navrhl český urbanistický ateliér UNIT architekti v čele s mezinárodně uznávaným doc. Davidem Tichým.

Více informací na www.bulvarhradecka.cz

O společnosti

CFIG Real Estate se zabývá developerskou činností, přímým výkupem nemovitostí, jejich prodejem či následným pronájmem, vypořádáním majetkových práv a oddlužením. Společnost je členem skupiny CFIG, která se vyznačuje aktivitami v odvětví financování, realit a e-commerce. Dále se věnuje investicím do umění a budováním sbírky českého umění.